Job blog: De lange termijn mag nooit uit het oog worden verloren

TodayHR, onderdeel van Job Investment Group, biedt in de volle breedte ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht, personeel en organisatie. Gedurende de corona-crisis heeft TodayHR dan ook zeker niet stilgezeten. Directrice Petra Boute laat haar licht schijnen op een steeds vaker terugkerend thema: het vitaliseren van je onderneming.

“Een vitale organisatie is wendbaar, flexibel en kan meeveren met de ontwikkelingen in de markt. Als ondernemer moet je inspelen op de veranderende wereld om ons heen en op zoek blijven gaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Juist in deze tijd, waarin veel organisaties het moeilijk hebben is het anticiperen op de omgeving van levensbelang naast het schenken van aandacht aan de interne organisatie. Daar gaat nu namelijk ook veel tijd naar uit. Hoe behoud je hier nu het evenwicht in zonder de vitaliteit van je bedrijf voor de lange termijn uit het oog te verliezen?”

“Schudt het bed zo nu en dan eens op en kijk kritisch naar je huidige organisatie en processen”

“Op dit moment ondersteunen wij bedrijven die het enkel met de overheidssteun niet redden bij de (voorbereidingen op) hun reorganisatieproces. Wij adviseren dan vooral om verder vooruit te kijken dan waar de ondernemer in eerste instantie toe geneigd is. Dus niet alleen hoe kom ik de huidige crisis door, maar ook echt bedenken waar het bedrijf in 2021-2022 staat en daarop anticiperen met de maatregelen die je bedenkt en inzet. Ik pleit in veel gevallen dan ook voor kwalitatief afspiegelen en bewuste keuzes maken voor de langere termijn in geval van een reorganisatie. Alleen zo houd je de toppers, meest flexibele krachten en meest breed inzetbare medewerkers aan boord. Daarbij is communicatie echt key. Daar waar geïnvesteerd wordt in communicatie en openheid van zaken heerst, is veel (meer) begrip en veerkracht om tijdens een crisis en/of een reorganisatie mee te werken aan regelingen en/of maatregelen.”

HR is een vak an sich

“De bedrijfsnaam TodayHR komt voort uit de gedachte dat we tijdig aan tafel willen komen bij werkgevers om zo (preventief) bij te kunnen dragen aan een professionele, gezonde en vitale organisatie. Vandaag de dag investeren om problemen op de dag van morgen te voorkomen, of op zijn minst veerkrachtig op te kunnen lossen in plaats van achteraf reparatiewerk te moeten verrichten. Dus mijn devies is: zorg dat je zo nu en dan het bed goed opschudt en kritisch kijkt naar je huidige organisatie en processen. HR is de olie tussen de radars. En heb je de radars niet goed onderhouden, dan gaat het vroeg of laat een keer schuren.”

“HR is een vak an sich en krijgt bij organisaties niet altijd de aandacht, de stevigheid en het platform die het nodig heeft om op strategisch niveau te acteren. Enerzijds kan dat (nog steeds) voortkomen vanuit de ondernemersgedachte dat HR niet behoort tot de corebusiness maar anderzijds houden helaas niet alle HR-vakgenoten zich bezig met strategische en/of tactische thema’s. Zonde, want een goed HR-beleid levert op!”

“Belangrijk is om altijd in gesprek te blijven en een visie uit te dragen”

“Uiteindelijk gaat het om het bieden van toegevoegde waarde aan de onderneming wat broodnodig is om als gesprekspartner serieus genomen te worden. Gelukkig zien we ook tendensen een geheel andere kant op gaan en zien we thema’s als vitaliteit en werkgeluk terugkerend op de agenda staan. Inmiddels is het overgrote deel van de ondernemers zich zo langzamerhand doordrongen van het feit dat een vitale, wendbare organisatie met vitale medewerkers scoort en oplevert. Dat zien we ook terug in onze dienstverlening. Zo zijn er inmiddels veel opdrachtgevers bij wie we HR on-demand abonnementen hebben lopen, waarbij op een open en laagdrempelige manier van onze diensten kan worden gebruikgemaakt. Bij reorganisaties geven we invulling aan goed werkgeverschap door het aanbieden van scholing, producten als de cv-dokter, organiseren van tijdelijke detachering elders (ter besparing van loonkosten enerzijds en het behoud van eigen mensen anderzijds) en uiteraard voeren we zowel korte als langdurige outplacementtrajecten uit.”

“Ook begeleiden we HR-functionarissen van junior tot senior bij onder meer het ontwikkelen van een bepaalde stevigheid om uit te kunnen groeien tot HR Business partner, of bij het uitvoeren van tijdelijke projecten waar specialistische expertise of extra HR-capaciteit gevraagd wordt. Indien we vroegtijdig en regelmatig aan tafel zitten, weten we wat er speelt en kunnen we proactief meedenken en veel meer doen om zo ook risico’s en onnodige kosten te voorkomen.”

Iedereen moet wendbaar kunnen zijn

“Belangrijk is om altijd in gesprek te blijven en een visie uit te dragen, ook in moeilijke tijden. Medewerkers zijn onzeker of zelfs angstig en moeten meer dan ooit geleid worden. Al is de boodschap of visie niet altijd wat mensen willen horen, het uitdragen en ervoor zorgen dat de medewerkers weten waar de organisatie naar toe gaat is van cruciaal belang, al is het maar om de verantwoordelijkheid bij eenieder daarmee te stimuleren en een open (leer)cultuur te creëren. Zorg als onderneming dat je scholing en ontwikkeling blijft stimuleren. Niet alleen vanwege de wettelijke scholingsverplichting of de passage in de NOW 2-regeling, maar juist vanuit de intrinsieke gedachte dat organisaties op alle fronten succesvol zijn als deze blijvend investeren in mensen.”

Benieuwd naar wat TodayHR voor uw organisatie kan betekenen? Klik dan op een van de onderstaande knoppen om meer te lezen over wat TodayHR doet of om direct in contact te komen!